Monthly Archives: Październik 2013

Spotkanie sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”

W Zespole Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15A odbyło się w ramach lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pierwsze spotkanie dla nauczycieli otwierające sieć pt. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”. Sieć jest częścią zadań w projekcie edukacyjnym „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” realizowanym dla placówek edukacyjnym w Rybniku przez Zespół Szkół nr 3 w Rybniku w ramach programu 3.5 „Kompleksowe wsparcie rozwoju szkół” POKL. Spotkanie w formie warsztatu z udziałem ponad 30 nauczycielek i nauczycieli poprowadziła Pani Marzena Bugiel, konsultant RODN WOM w Rybniku i koordynator tej lokalnej sieci. Wpierw jednak uczestników przywitała Pani Grażyna Szynol – Kowacka, kierownik projektu i dyrektor ZS nr 3 w Rybniku. czytaj więcej >>

Pierwsze spotkanie w projekcie

W czwartek 24 października 2013 roku w sali 334 Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15a odbyło się w ramach lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pierwsze spotkanie dla pedagogów otwierające „Sieć wymiany informacji pedagogicznej”.  Sieć jest częścią zadań w projekcie edukacyjnym „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” realizowanym dla placówek edukacyjnym w Rybniku przez Zespół Szkół nr 3 w Rybniku w ramach programu 3.5 „Kompleksowe wsparcie szkół” POKL. Spotkanie z udziałem 30 nauczycielek – pedagogów (100% kobiet) pracujących m.in. w szkołach nie uczestniczących w projekcie otworzyła Pani Grażyna Szynol – Kowacka, dyrektor ZS nr 3; pełniąca również funkcję kierownika projektu. czytaj więcej >>

Harmonogram spotkań lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

  •  24 października 2013 roku, godzina 14.00; sala 334 Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku, przy ulicy Orzepowickiej 15a: Spotkanie dla pedagogów otwierające „Sieć wymiany informacji pedagogicznej”. Koordynator sieci: Anna Naruszewicz – Studnik.
  • 28 październik 2013 r., godzina 15.00, sala 334 ZS nr 3 w Rybniku, spotkanie dla nauczycieli otwierające sieć „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”; koordynator: Marzena Bugiel.
  • 6 listopada 2013 r., godzina 15.00, sala 334 ZS nr 3 w Rybniku, spotkanie dla nauczycieli otwierające sieć „Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów – sportowców kształconych w systemie szkoły dziennej/ klas sportowych”; koordynator: Łukasz Kwiotek.
  • 6 listopada 2013 r., godzina 14.00, sala 334 ZS nr 3 w Rybniku, spotkanie dla dyrektorów szkół otwierające sieć „Budowa spójności edukacyjnej”. Koordynator: Marian Groborz.

Zainteresowanych nauczycieli proszę o kontakt z koordynatorami projektu lub z Biurem Projektu w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku, tel. 32 4227081 w. 45

Pierwsze spotkanie

1st

W Biurze Projektu w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku odbyło się pierwsze spotkanie robocze realizatorów projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” z przedstawicielami Miasta Rybnik i zaproszonymi gośćmi. W spotkaniu wzięli udział: Joanna Kryszczyszyn, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik; Katarzyna Korba, Referat Projektów Edukacyjnych w Wydziale Edukacji Miasta Rybnik; Grzegorz Janik, Poseł na Sejm RP, dr Roman Miruk–Mirski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Rybnik; Adam Kocjan, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Grażyna Szynol – Kowacka, kierownik projektu, Gabriel Cyrulik, koordynator projektu. W czasie spotkania omówiono etap diagnozy obszarów rozwojowych szkół uczestniczących w projekcie w ramach wyboru tematu oferty doskonalenia dla placówek edukacyjnych realizujących projekt. Z inicjatywy Pani Prezydent Joanny Kryszczyszyn zostanie utworzona Rada Programowa projektu monitorująca realizację projektu w szkołach w mieście Rybnik.