Pierwsze spotkanie w projekcie

W czwartek 24 października 2013 roku w sali 334 Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15a odbyło się w ramach lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pierwsze spotkanie dla pedagogów otwierające „Sieć wymiany informacji pedagogicznej”.  Sieć jest częścią zadań w projekcie edukacyjnym „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” realizowanym dla placówek edukacyjnym w Rybniku przez Zespół Szkół nr 3 w Rybniku w ramach programu 3.5 „Kompleksowe wsparcie szkół” POKL. Spotkanie z udziałem 30 nauczycielek – pedagogów (100% kobiet) pracujących m.in. w szkołach nie uczestniczących w projekcie otworzyła Pani Grażyna Szynol – Kowacka, dyrektor ZS nr 3; pełniąca również funkcję kierownika projektu. czytaj więcej >>Następnie spotkanie w formie warsztatu poprowadziła Pani Anna Studnik – Naruszewicz, pedagog rybnickiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pełniąca w projekcie funkcję koordynatora tej lokalnej sieci współpracy.
Po spotkaniu Pani Ania powiedziała: Grono koleżanek – pedagogów dobrze się zna z wielu konferencji, w tym również działań prowadzonych od lat przeze mnie w Poradni, dlatego odpadła nam część integracji uczestników. W zamian początek spotkania poświęciliśmy wypełnianiu niezbędnych dokumentów formalnych, na szczęście w następnych spotkaniach już nas ten obowiązek ominie. Później skupiliśmy się na planowaniu naszej pracy w perspektywie 2 lat trwania projektu. Pomysłów i potrzeb środowiska jest dużo i wynikają ze specyfiki pracy wychowawczej w szkole, jak również wyzwań dnia codziennego. Dzisiaj zajęliśmy się  problemem wypalenia zawodowego nauczycieli, co wynika z powszechnego stresu wynikającego z wielu czynników zawodowych, jak również poza zawodowych. Nasza strona nie jest miejscem na upublicznianie szczegółów, ale wiem, że osoby związane z edukacją świetnie się orientują o czym mówię i  jakie czynniki decydują o zjawisku wypalenia w naszym środowisku.
W następnym spotkaniu prawdopodobnie będzie uczestniczył już zaproszony przeze mnie ekspert, który wesprze nasze rozważania. Proszę pamiętać, że to było pierwsze spotkanie, więc trudno oczekiwać dzisiaj wymiernych efektów. Ważne jest to, że chcemy się spotykać i planujemy korzystanie z utworzonej platformy wymiany doświadczeń w internecie.

Dzisiejsze spotkanie było także pierwszym spotkaniem w ramach 4 działających sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli dostępnych dla nauczycieli w Rybniku. Na naszej stronie internetowej można się zapoznać się z terminami spotkań pozostałych sieci tematycznych – chętnych nauczycieli serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu. Również zachęcam do korzystania ze zbiorów platformy internetowej prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla nauczycieli w ramach sieci: www.doskonaleniewsieci.pl. Każdy chętny nauczyciel może się zarejestrować i korzystać z możliwości stworzonych przez ORE. Również nauczyciele – uczestnicy naszych lokalnych sieci współpracy w Rybniku będą korzystać i zamieszczać informacje na tym portalu edukacyjnym, co jest jednym z zadań funkcjonowania sieci w naszym projekcie „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku”.