Spotkanie sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”

W Zespole Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15A odbyło się w ramach lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pierwsze spotkanie dla nauczycieli otwierające sieć pt. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”. Sieć jest częścią zadań w projekcie edukacyjnym „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” realizowanym dla placówek edukacyjnym w Rybniku przez Zespół Szkół nr 3 w Rybniku w ramach programu 3.5 „Kompleksowe wsparcie rozwoju szkół” POKL. Spotkanie w formie warsztatu z udziałem ponad 30 nauczycielek i nauczycieli poprowadziła Pani Marzena Bugiel, konsultant RODN WOM w Rybniku i koordynator tej lokalnej sieci. Wpierw jednak uczestników przywitała Pani Grażyna Szynol – Kowacka, kierownik projektu i dyrektor ZS nr 3 w Rybniku. czytaj więcej >>

Pani Bugiel tak oceniła przebieg spotkania: : Na początku spotkania nauczyciele wypełnili niezbędne dokumenty formalne. Następnie praca warsztatowa skierowana była na określenie diagnozy potrzeb obecnej na spotkaniu grupy nauczycielskiej. Potrzeb środowiska jest bardzo dużo i wynikają z różnorodnej  specyfiki pracy nauczycieli w szkole. Wyodrębniono główne wątki, które nauczyciele wypracowali jako wspólne, w tym np. motywowanie uczniów, komunikacja, formy i techniki pracy z różną grupą uczniów. Określony został również sposób pracy w projekcie w perspektywie pracy na 2 lata trwania projektu. W następnym spotkaniu prawdopodobnie będzie uczestniczył już zaproszony ekspert, który wesprze nasze rozważania. Należy pamiętać, że to było pierwsze spotkanie, więc trudno oczekiwać jakichkolwiek efektów.

Spotkanie było także pierwszym spotkaniem lokalnej sieci samokształcenia „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”, funkcjonującej w ramach 4 działających sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli dostępnych dla nauczycieli w Rybniku. Na naszej stronie internetowej można się zapoznać się z terminami następnych spotkań pozostałych sieci tematycznych – chętnych nauczycieli serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu. Również zachęcam do korzystania ze zbiorów platformy internetowej prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla nauczycieli w ramach sieci: www.doskonaleniewsieci.pl . Każdy chętny nauczyciel może się zarejestrować i korzystać z możliwości stworzonych przez ORE. Również nauczyciele – uczestnicy naszych lokalnych sieci współpracy w Rybniku będą korzystać i zamieszczać informacje na tym portalu edukacyjnym, co jest jednym z zadań funkcjonowania sieci w naszym projekcie „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku”.

Kolejne spotkanie sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?” zostanie wcześniej zapowiedziane przez Panią Marzenę Bugiel, o czym zostaną poinformowane szkoły, jak również poinformujemy na naszej stronie internetowej.