Monthly Archives: Grudzień 2013

Spotkanie Rady Projektu

We wtorek 17 grudnia 2013 roku z inicjatywy Pani Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika Joanny Kryszczyszyn odbyło się w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku spotkanie Rady Programowej projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku”. Pani Prezydent, jako Przewodnicząca Rady, otworzyła spotkanie i przedstawiła plan posiedzenia. czytaj więcej >>

Spotkanie sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”

W poniedziałek 16 grudnia 2013 roku odbyło się w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku kolejne spotkanie nauczycieli lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pt. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” funkcjonującej w ramach projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” czytaj więcej >>

Informacja nt. realizacji lokalnej sieci współpracy nauczycieli dla dyrektorów szkół

W Zespole Szkół nr 3 w Rybniku odbyło się spotkanie lokalnej sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół pt. „ Budowa spójności edukacyjnej”. W czasie spotkania omówiono następujące zagadnienia tematyczne wymienione poniżej związane z realizacją projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” i właściwą tematyką sieci. czytaj więcej >>

Spotkanie sieci „„Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów – sportowców kształconych w systemie szkoły dziennej/ klas sportowych”

W placówce realizatora projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku odbyło się spotkania lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pt. „Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów – sportowców kształconych w systemie szkoły dziennej/ klas sportowych”.  Spotkanie z udziałem prawie 30 nauczycieli ze szkół uczestniczących w realizacji projektu poprowadził koordynator tej sieci Łukasz Kwiotek. czytaj więcej >>