Informacja nt. realizacji lokalnej sieci współpracy nauczycieli dla dyrektorów szkół

W Zespole Szkół nr 3 w Rybniku odbyło się spotkanie lokalnej sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół pt. „ Budowa spójności edukacyjnej”. W czasie spotkania omówiono następujące zagadnienia tematyczne wymienione poniżej związane z realizacją projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” i właściwą tematyką sieci. czytaj więcej >>

1/ Omówienie kwestii formalnych związanych z udziałem uczestników w projekcie „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” – prowadziła kierownik Grażyna Szynol – Kowacka;
2/ Przedstawienie dokumentacji dla szkół i uczestników – prowadziła kierownik Grażyna Szynol – Kowacka;
3/ Zatwierdzenie regulaminu projektu – prowadziła kierownik Grażyna Szynol – Kowacka;
4/ Omówienie kwestii bieżących – prowadziła kierownik Grażyna Szynol – Kowacka;
5/ Przedstawienie celów lokalnej sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów „Budowa spójności edukacyjnej” – prowadzi koordynator Marian Groborz;
6/ Przedstawienia platformy internetowej www.doskonaleniewsieci.pl Ośrodka Rozwoju Edukacji – prowadził koordynator Marian Groborz;
7/ Określenie zadań i harmonogramu spotkań w roku szkolnym 2013/2014 – prowadzi koordynator – prowadził koordynator Marian Groborz.

Następne spotkanie uzgodniono w okresie po zakończeniu ferii zimowych w województwie śląskim.

Opracował: Gabriel Cyrulik