Spotkanie sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”

W poniedziałek 16 grudnia 2013 roku odbyło się w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku kolejne spotkanie nauczycieli lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pt. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” funkcjonującej w ramach projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” czytaj więcej >>

Na zaproszenie koordynatora sieci Pani Marzeny Wróbel spotkanie w temacie pt.: „Komunikacja z „wymagającym” rozmówcą (w aspekcie współpracy z rodzicami i wspierania uczniów w rozwoju).”; prowadziła Pani Anna Ogrodnik – konsultant RODN „WOM” Rybnik.W trakcie spotkania omówiono następujące kwestie:

  • Rozpoznanie/nazwanie barier w kontaktach z rozmówcami (rodzicami) i przyczyn nieskuteczności w osiąganiu zamierzonych celów we współpracy.
  • Poznanie technik pozytywnej komunikacji interpersonalnej, mini-trening zachowań asertywnych oraz stosowania skutecznych komunikatów.
  • Nabycie umiejętności radzenia sobie (z powodzeniem!) w „trudnych” kontaktach z rodzicami.
  • Zainicjowanie procesu wdrażania w szkołach programu działań nakierowanych na budowanie wsparcia rodzicielskiego, szczególnie w „trudnych” kontaktach wychowawczych z rodzicami.

Następnie Pani Wróbel zachęciła nauczycieli do korzystania z forum internetowego www.doskonaleniewsieci.pl; prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Wstępnie uzgodniono również temat kolejnego spotkania w II semestrze trwającego roku szkolnego.

Opracował: Gabriel Cyrulik