Monthly Archives: Marzec 2014

Spotkanie z trenerem Antonim Piechniczkiem

W czwartek 27 marca br. w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” odbyło się spotkanie lokalnej sieci samokształcenia dla nauczycieli pt. „Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów – sportowców kształconych w systemie szkoły dziennej/ klas sportowych”. Spotkanie z nauczycielami wychowania fizycznymi oraz gościnnie zaproszonymi trenerami grup młodzieżowych w piłce nożnej poprowadził Antoni Piechniczek, trener kadry narodowej w piłce nożnej na MŚ w 1982 i 1986, aktualnie wykładowca akademicki katowickiego AWF. czytaj więcej >>

Informacja o realizacji projektu w I okresie 2014 roku

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań rozpoczęto proces wsparcia we wszystkich placówkach edukacyjnych uczestniczących w realizacji projektu. Działania są prowadzone przez wykonawcę RODN „WOM” w Rybnik we współpracy z SORE i szkołami. W okresie 1.12.2013 – 28.02.2014 zrealizowano 50 szkoleń i konsultacji w małych grupach dla nauczycieli w wymiarze łącznym 172,5 h. Uczestniczyło w nich 847 nauczycieli ze wszystkich 26 placówek edukacyjnych zgłoszonych do projektu, w tym 696 kobiet i 151 mężczyzn (dane na podstawie list obecności).  Uczestnicy otrzymali w trakcie zajęć komplety materiałów szkoleniowych przygotowane przez wykonawcę na każde spotkanie w ramach oferty wspomagania. Realizator projektu również systematycznie wyposaża uczestników w materiały szkoleniowe i promocyjne wykonane w ramach zadania (wykonawca wyłoniony w przetargu). Działania są prowadzone zgodnie z harmonogramem szkoleń ustalanym przez SORE, szkołę i wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem. Tematy zajęć są zgodne z priorytetami edukacyjnymi w ramach oferty wsparcia zapisanymi w RPW dla każdej placówki edukacyjnej. czytaj więcej >>