Monthly Archives: Lipiec 2015

Podsumowanie realizacji projektu

W środę 24 czerwca w obecności przedstawicieli urzędu miasta, RODN „WOM” w Rybniku oraz dyrektorów rybnickich szkół i placówek oświatowych dokonaliśmy podsumowania działań projektowych. Swoje wnioski i rekomendacje przedstawili realizatorzy oraz uczestnicy projektu. Cennym doświadczeniem był także panel dyskusyjny towarzyszący konferencji. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi materiałami. Dziękujemy za aktywność i zaangażowanie. czytaj więcej >>