Podsumowanie realizacji projektu

W środę 24 czerwca w obecności przedstawicieli urzędu miasta, RODN „WOM” w Rybniku oraz dyrektorów rybnickich szkół i placówek oświatowych dokonaliśmy podsumowania działań projektowych. Swoje wnioski i rekomendacje przedstawili realizatorzy oraz uczestnicy projektu. Cennym doświadczeniem był także panel dyskusyjny towarzyszący konferencji. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi materiałami. Dziękujemy za aktywność i zaangażowanie. czytaj więcej >>

Porządek konferencji:

Godz. 9.30-10.00 Rejestracja uczestników

Godz. 10.00  Powitanie- Grażyna Szynol-Kowacka kierownik projektu

10.05- wystąpienie Wojciecha Świerkosza- Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika

10.10- Miejsce i rola nauczyciela w realiach społeczeństwa postnowoczesnego – prelekcja  dr Andrzeja Górnego

10.30- Podsumowanie realizacji projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku- Grażyna Szynol-Kowacka

10.45- Powiatowy Program Wspomagania. Wnioski z realizacji- Anna Ogrodnik autorka raportu

11.00- Wnioski z realizacji oferty szkoleniowej- dr Roman Miruk – Mirski dyrektor RODN WOM w Rybniku

11.10- Przykład dobrej praktyki- „Zastosowanie gier dydaktycznych na lekcji biologii”- Wiesława Korecka- Widenka Gimnazjum nr 1

11.20- panel dyskusyjny- prowadzenie dr Aldona Urbanek

11.45- poczęstunek.

Prezentacja – podsumowanie projektu

Prezentacja – Miejsce i rola nauczyciela w realiach społeczeństwa postnowoczesnego. Refleksje socjologiczne

Prezentacja – Powiatowy Program Wspomagania (PPW) wnioski z realizacji