Category Archives: Aktualności

Podsumowanie realizacji projektu

W środę 24 czerwca w obecności przedstawicieli urzędu miasta, RODN „WOM” w Rybniku oraz dyrektorów rybnickich szkół i placówek oświatowych dokonaliśmy podsumowania działań projektowych. Swoje wnioski i rekomendacje przedstawili realizatorzy oraz uczestnicy projektu. Cennym doświadczeniem był także panel dyskusyjny towarzyszący konferencji. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi materiałami. Dziękujemy za aktywność i zaangażowanie. czytaj więcej >>

Projekt na półmetku

Za nami pierwszy rok realizacji działań w ramach „Sieci współpracy i rozwoju szkół w Rybniku”. Pilotaż- unikalny w skali kraju- już okazał się sporym sukcesem. Poniżej przedstawiamy jak szkoły współdziałały w ramach projektu. Zapraszamy do lektury.

Spotkanie z trenerem Antonim Piechniczkiem

W czwartek 27 marca br. w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” odbyło się spotkanie lokalnej sieci samokształcenia dla nauczycieli pt. „Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów – sportowców kształconych w systemie szkoły dziennej/ klas sportowych”. Spotkanie z nauczycielami wychowania fizycznymi oraz gościnnie zaproszonymi trenerami grup młodzieżowych w piłce nożnej poprowadził Antoni Piechniczek, trener kadry narodowej w piłce nożnej na MŚ w 1982 i 1986, aktualnie wykładowca akademicki katowickiego AWF. czytaj więcej >>

Informacja o realizacji projektu w I okresie 2014 roku

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań rozpoczęto proces wsparcia we wszystkich placówkach edukacyjnych uczestniczących w realizacji projektu. Działania są prowadzone przez wykonawcę RODN „WOM” w Rybnik we współpracy z SORE i szkołami. W okresie 1.12.2013 – 28.02.2014 zrealizowano 50 szkoleń i konsultacji w małych grupach dla nauczycieli w wymiarze łącznym 172,5 h. Uczestniczyło w nich 847 nauczycieli ze wszystkich 26 placówek edukacyjnych zgłoszonych do projektu, w tym 696 kobiet i 151 mężczyzn (dane na podstawie list obecności).  Uczestnicy otrzymali w trakcie zajęć komplety materiałów szkoleniowych przygotowane przez wykonawcę na każde spotkanie w ramach oferty wspomagania. Realizator projektu również systematycznie wyposaża uczestników w materiały szkoleniowe i promocyjne wykonane w ramach zadania (wykonawca wyłoniony w przetargu). Działania są prowadzone zgodnie z harmonogramem szkoleń ustalanym przez SORE, szkołę i wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem. Tematy zajęć są zgodne z priorytetami edukacyjnymi w ramach oferty wsparcia zapisanymi w RPW dla każdej placówki edukacyjnej. czytaj więcej >>

Spotkanie Rady Projektu

We wtorek 17 grudnia 2013 roku z inicjatywy Pani Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika Joanny Kryszczyszyn odbyło się w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku spotkanie Rady Programowej projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku”. Pani Prezydent, jako Przewodnicząca Rady, otworzyła spotkanie i przedstawiła plan posiedzenia. czytaj więcej >>

Spotkanie sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”

W poniedziałek 16 grudnia 2013 roku odbyło się w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku kolejne spotkanie nauczycieli lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pt. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” funkcjonującej w ramach projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” czytaj więcej >>

Informacja nt. realizacji lokalnej sieci współpracy nauczycieli dla dyrektorów szkół

W Zespole Szkół nr 3 w Rybniku odbyło się spotkanie lokalnej sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół pt. „ Budowa spójności edukacyjnej”. W czasie spotkania omówiono następujące zagadnienia tematyczne wymienione poniżej związane z realizacją projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” i właściwą tematyką sieci. czytaj więcej >>

Spotkanie sieci „„Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów – sportowców kształconych w systemie szkoły dziennej/ klas sportowych”

W placówce realizatora projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku odbyło się spotkania lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pt. „Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów – sportowców kształconych w systemie szkoły dziennej/ klas sportowych”.  Spotkanie z udziałem prawie 30 nauczycieli ze szkół uczestniczących w realizacji projektu poprowadził koordynator tej sieci Łukasz Kwiotek. czytaj więcej >>

Spotkanie sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”

W Zespole Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15A odbyło się w ramach lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pierwsze spotkanie dla nauczycieli otwierające sieć pt. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”. Sieć jest częścią zadań w projekcie edukacyjnym „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” realizowanym dla placówek edukacyjnym w Rybniku przez Zespół Szkół nr 3 w Rybniku w ramach programu 3.5 „Kompleksowe wsparcie rozwoju szkół” POKL. Spotkanie w formie warsztatu z udziałem ponad 30 nauczycielek i nauczycieli poprowadziła Pani Marzena Bugiel, konsultant RODN WOM w Rybniku i koordynator tej lokalnej sieci. Wpierw jednak uczestników przywitała Pani Grażyna Szynol – Kowacka, kierownik projektu i dyrektor ZS nr 3 w Rybniku. czytaj więcej >>

Pierwsze spotkanie w projekcie

W czwartek 24 października 2013 roku w sali 334 Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15a odbyło się w ramach lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pierwsze spotkanie dla pedagogów otwierające „Sieć wymiany informacji pedagogicznej”.  Sieć jest częścią zadań w projekcie edukacyjnym „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” realizowanym dla placówek edukacyjnym w Rybniku przez Zespół Szkół nr 3 w Rybniku w ramach programu 3.5 „Kompleksowe wsparcie szkół” POKL. Spotkanie z udziałem 30 nauczycielek – pedagogów (100% kobiet) pracujących m.in. w szkołach nie uczestniczących w projekcie otworzyła Pani Grażyna Szynol – Kowacka, dyrektor ZS nr 3; pełniąca również funkcję kierownika projektu. czytaj więcej >>