Category Archives: Aktualności

Harmonogram spotkań lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

  •  24 października 2013 roku, godzina 14.00; sala 334 Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku, przy ulicy Orzepowickiej 15a: Spotkanie dla pedagogów otwierające „Sieć wymiany informacji pedagogicznej”. Koordynator sieci: Anna Naruszewicz – Studnik.
  • 28 październik 2013 r., godzina 15.00, sala 334 ZS nr 3 w Rybniku, spotkanie dla nauczycieli otwierające sieć „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”; koordynator: Marzena Bugiel.
  • 6 listopada 2013 r., godzina 15.00, sala 334 ZS nr 3 w Rybniku, spotkanie dla nauczycieli otwierające sieć „Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów – sportowców kształconych w systemie szkoły dziennej/ klas sportowych”; koordynator: Łukasz Kwiotek.
  • 6 listopada 2013 r., godzina 14.00, sala 334 ZS nr 3 w Rybniku, spotkanie dla dyrektorów szkół otwierające sieć „Budowa spójności edukacyjnej”. Koordynator: Marian Groborz.

Zainteresowanych nauczycieli proszę o kontakt z koordynatorami projektu lub z Biurem Projektu w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku, tel. 32 4227081 w. 45

Pierwsze spotkanie

1st

W Biurze Projektu w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku odbyło się pierwsze spotkanie robocze realizatorów projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” z przedstawicielami Miasta Rybnik i zaproszonymi gośćmi. W spotkaniu wzięli udział: Joanna Kryszczyszyn, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik; Katarzyna Korba, Referat Projektów Edukacyjnych w Wydziale Edukacji Miasta Rybnik; Grzegorz Janik, Poseł na Sejm RP, dr Roman Miruk–Mirski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Rybnik; Adam Kocjan, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Grażyna Szynol – Kowacka, kierownik projektu, Gabriel Cyrulik, koordynator projektu. W czasie spotkania omówiono etap diagnozy obszarów rozwojowych szkół uczestniczących w projekcie w ramach wyboru tematu oferty doskonalenia dla placówek edukacyjnych realizujących projekt. Z inicjatywy Pani Prezydent Joanny Kryszczyszyn zostanie utworzona Rada Programowa projektu monitorująca realizację projektu w szkołach w mieście Rybnik.