Ogólnie o projekcie

 

Projekt „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” jest częścią pilotażowego programu Ośrodka Rozwoju Edukacji realizowanym w ramach programu 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w Polsce” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Beneficjentami programu są czynni nauczyciele pracujący w szkołach dziennych wszystkiego typu oraz każdego poziomu nauczania, włącznie z nauczycielami przedszkoli.

W ramach pilotażu program zakłada dwa następujące zadania:

  • Wspomaganie pracy szkoły w ramach pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli
  • Powstanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w ramach pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli.