Szkoły realizujące projekt

W projekcie w mieście Rybniku uczestniczy 26 placówek edukacyjnych każdego typu (od przedszkola), które dobrowolnie zgłosiły się do udziału w realizacji projektu w okresie 1.09.2013 rok do 31.08.2015 rok:

 • Zespół Szkół nr 1 w Rybniku; w tym I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich i Gimnazjum nr 17
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku;
 • Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, w tym V Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 6;
 • Zespół Szkół Technicznych
 • Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych
 • Zespół Szkół Budowlanych
 • Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
 • Gimnazjum nr 1
 • Gimnazjum nr 3
 • Gimnazjum nr 4
 • Gimnazjum nr 7
 • Gimnazjum nr 13
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 13
 • Szkoła Podstawowa nr 13
 • Szkoła Podstawowa nr 20
 • Szkoła Podstawowa nr 34
 • Szkoła Podstawowa nr 35